Oud(er) nieuws

Onderstaand vind je berichten die al wat ouder zijn, niet meer op de homepage thuishoren, maar die we nog wel 'nieuwswaardig' vinden.


Berichten van langer geleden


Onderzoeksbureau Motivaction leverde begin dit jaar de Mentaliteitsmonitor 2015 op. Met dit trendonderzoek peilt het bureau de waarden en oriëntaties van Nederlandse consumenten. Enkele daarvan zijn zeer relevant in relatie tot het genre van de streekroman:

– In een tijd die velen ervaren als hard en gejaagd, groeit de behoefte aan gedeelde ervaringen en de behoefte aan solidariteit. Steeds meer mensen verlangen naar houvast, gezamenlijkheid en betekenis. Dit leidt tot een nieuwe mix van verhalen van nu en van vroeger.

– In een individualistische en onzekere tijd groeit de waardering voor tradities en trots op het vaderland. Steeds meer mensen voelen zich aangesproken door (collectief ervaren) tradities.

– Een toenemend aantal mensen lijkt steeds gevoeliger te worden voor autoriteit. Deze oriëntatie sluit aan bij de traditionaliseringstrend.

– De toenemende complexiteit van de samenleving en de grote nadruk op zelfredzaamheid zorgt ervoor dat groepen die meer behoefte hebben aan structuur in de knel komen en teruggrijpen op traditionele rolpatronen.​

Maandag 11 mei werden de opnames gemaakt voor het tv-programma Gelderse Koppen van Omroep Gelderland. Bekijk hier het resultaat van de opnames.

Op 10 februari schreef Joost van Velzen in Trouw: 'Boekenbranche omarmt de streekroman. Vaak geminacht romantisch genre hoort er tegenwoordig helemaal bij."
In het artikel citeert hij filosofe Marjan Slob die in een persoonlijk essay constateert, dat het 'lichte' effect van de romans vaak juist zwaar uitpakt. "Het genre is ook niet één pot nat. Ze zijn geschreven voor en gaan over vrouwen met verschillende achtergronden. (...)". Klik hier voor het complete artikel.